IT Értelmezés

Az IT vilaga 9.

2019. június 16.

#mindmateinspiration #AzITvilaga 9. Digitalizáció és Digitális Transzformáció!

A digitalizáció (a digitizált jel által előálló új információ felhasználása és általa jelentkező értékteremtés), más mint a digitizáció csupán (azaz az analógról digitális jelekké történő konvertálása/átalakítása).

Az analóg jel (később információ vagy adat) az időbeli folytonosságon alapul, míg a digitális jel valamilyen diszkrét, azaz nem folytonos, megszámlálhatóan részletezett, valamilyen bontásban struktúrált adatszegmentálást és információ feldolgozást jelent.

Egy virtualizáció (azaz egy éppen kiválasztott szinten definiált és egységesített elemekből értelmezett struktúrálás) épp attól hatékony, hogyha mindent a számunkra éppen szükséges felbontási szinten tudunk kezelni egy-egy adott funkcióhoz illeszkedően. Ezért a digitalizáció legfontosabb szempontja az, hogy megtaláljuk az adott igényhez/funkcióhoz/folyamathoz legjobban illeszkedő felbontást és értelmezni, majd optimálni tudjuk az egyes szegmensek közötti kapcsolatokat, átmeneteket.

Ez a logikai felbontás sokszor lehetőséget teremt az adatvesztés vagy adathibák/torzulások kiküszöbölésére is (és ezáltal jobb minőségű jel kezelésére), hiszen a tudatos struktúrálás összemérhetőséget/összehasonlíthatóságot biztosít az egyes szegmensek között és észrevehetővé teszi a valószínű hibákat, a standardtől eltérő devianciákat.

A Digitális Transzformáció (DX) pedig már egy olyan rendszerbeli vagy vállalati szegmensbeli átalakulást jelent, amely során az optimális üzleti modell és információ-felhasználás érdekében struktúráljuk az információt, azaz ennek során általában folyamatokat digitalizálunk és virtualizálunk. Ez leggyakrabb előnyként a végfelhasználók érdekében történő szolgáltatások fokozott egyéni testre szabhatóságát eredményezi, így a felhasználók maguk válogathatnak össze egy szolgáltatási struktúrát/terméket a szegmentált elemekből.

Mivel az IT (Információs Technológia) már az értelmezett jelekkel (értsd: információ) foglalkozik, így véleményem szerint megkülönböztethetnénk manapság akár egy új területet, amely speciálisan ún. Káosz Átalakító és Értelmező Technológiákkal (Chaos Understanding Technologies) foglalkozik (legyen: KÁT vagy angolul: CUT). Ebben a folyamatban jelfeldolgozó, adatmodellező és üzleti analitikai megoldások ötvözése szükséges a még ismeretlen tartalmú jelek (pl. érkező Big Data és IoT jellegű tartalmak) megfelelő információkká alakításához és digitizálásához, amivel az IT rendszerünk és szemléletünk már képes elboldogulni.

Ez a terület ezért leginkább érzékelőkkel, mérőkkel és logikai értelmező eszközökkel, valamint a feldolgozás eredményességre utaló valószínűségekkel is foglalkozhat, amelyek eredménye az információ és a hozzárendelt valószínűség (hasonlóan a kvantum-világhoz).

Napjaink egyik legnagyobb feloldandó ellentmondásai közé tartozik, hogy miközben nő a digitalizáció és egyre több a digitális transzformáció, ami segít az adatok és folyamatok értelmezésében, jobb felhasználásában, addig még gyakoribb a gyors változásokból adódó inkommenzurábilitás (két terület összemérhetetlensége, összehasonlíthatatlansága), mivel az egyes szegmensek beérkezése/mérése közben megváltozhatnak az értelmezési tartományok és környezeti körülmények.

Címkék: IT | Kategória: IT Értelmezés

Programozzunk építőkockákkal

2018. augusztus 04.

SDG4 - Quality Educations:


#mindmateinspiration Gondolnád, hogy az összes alkalmazás alapvetően 3 építőkockából épül fel? - Ezek az értékadás (utasítás), az elágazás és a ciklus. Ezek megfelelő kombinációját kell összeépíteni ahhoz egy programozónak, hogy egy program megoldjon egy problémát vagy végrehajtson egy feladatot. Hát nem csodálatos, hogy hova jutottunk ezek révén az elmúlt 30-40 évben?! Operációs-rendszerek és abban futó számítógépes vagy mobil alkalmazások rengetege áll rendelkezésre, hajt végre feladatokat számunkra, biztosítja a kommunikációt, a tranzakciókat, a megjelenítő és kezelő felületeket, játékokat,..!

Például a legnagyobb közös osztó meghatározásának egy lehetséges algoritmusa (lnko):

adott a, b
ha a = 0 akkor eredmény b
(ha) vége
amíg b > 0 végezd el
ha a > b akkor a := a – b
különben b := b –a
(ha) vége
(amíg) vége
eredmény a

Persze ugyanez rekurzívan is megoldható, ha a programnyelvünk képes egy eljárásban önmagát meghívni, akkor még egyszerűbben így néz ki:

lnko (a,b) = (
b, ha a =0 ;
lnko(a-b, b), ha a>b ;
lnko(a, b-a), ha b>=a ;
)

Ha van sok-sok ilyen egyszerű műveletet biztosító eljárásunk, akkor azokat már felhasználhatjuk egy-egy komplexebb probléma megoldásakor a részfeladatok végrehajtására, és aztán így összeáll egy nagyobb program, amely már több mindent kezel.

Ma már nem szövegesen vezéreljük a számítógépet az alaputasítások (ún. gépikód) segítségével, hanem egér-klikkeléssel egy átlátható felületen. Ez azért lehetséges, mert már valakik lebontották a megjelenítési feladatokat és a gombok mögötti funkcionalitást ezekre az értékadás, elágazás és ciklus műveletekre!

Címkék: SDG | Kategória: IT Értelmezés

Az IT vilaga 7.

2018. augusztus 04.

SDG9 - Industry, Innovation and Infrastructure:


#mindmateinspiration #AzITvilaga 7. A kibertér valódisága

Napjaink egyik legnagyobb változása az emberek gép általi helyettesítési lehetőségeinek vizsgálata legyen az kognitív technológia a döntések segítésére és adatok elemzésére (Artificial Intelligence, Advanced Machine Learning), automatizálás és robotika az autóvezetés vagy a monoton gyártási feladatok elvégzésére (Automotive intelligence, Smart Factory, Industry 4.0), automatikus adatintegrációk és az összekapcsolt dolgok Internete (IoT), Digitalizáció az üzletmenet és csatornák átalakulására, a virtuális vagy kiterjesztett valóság (VR, AR) vagy más területek gyorsuló fejlődése.
Nemcsak kérdés, hogy vajon mennyire tudunk lépést tartani ezen technológiai fejlődéssel, milyen struktúrában építjük be az új információkat, de hogy hol lesznek ezen területek határai a valós alkalmazásokban és felhasználásokban, hogy egy olyan egyensúlyi helyzet álljon elő, amely egyszerre szolgálja a technológiai fejlődést és az emberi hasznosság érzését, az építő munka lehetőségét.
A kibertér, amely egy virtuális hálózatba kötött adatkezelést és kapcsolatot biztosít egyre inkább a valóságba fordul és a napjaink részévé válik. Nem az a kérdés mennyire érint minket ez az elektronikus világ, hanem az, hogy kapcsolataink minősége is átalakul-e benne, hogy milyen módszerekkel tudunk emberek maradni, egymásra odafigyelni és egymást építeni! Ez a kihívás manapság!

Címkék: IT, SDG | Kategória: IT Értelmezés

Az IT vilaga 8.

2018. augusztus 04.

#mindmateinspiration #AzITvilaga 8. Netikett és közösségi háló!

A közösségi hálót (Social Network) a legtöbben arra használjuk, hogy információt keressünk, kapcsolatot tartsunk másokkal, akár meglévő és új ismerősöket gyűjtsünk, tanuljunk, meghírdetett eseményeken vagy különféle csoportmunkában vegyünk részt.

Ezen kapcsolattartási igényünket a szolgáltatók persze ki tudják használni arra, hogy regisztrációs adatokat gyűjtsenek, hogy elemezzék a szokásainkat és kapcsolatrendszerünket, hogy vevői igényeket generáljanak reklámjaik által.
Ez a fajta kölcsönös egymásrautaltság az alapja annak, hogy ilyen sokan használjuk és használhatjuk ezeket a felületeket. Mint minden információval ezzel is vissza lehet élni, mivel minden adat, tranzakció, relációs viszony értéket jelenthet valakik számára, ezért használat közben vigyázzunk ezen értékeinkre is.

Használjuk tudatosan a web-et és ne gerjesszünk vagy terjesszünk álhíreket (fake news) sem, amelyekkel megtéveszthetjük a környezetünket!

Mindenkinek felelőssége van abban, hogy mit mond, mit oszt meg és hogyan viszonyul másokhoz a társadalomban. Manapság sok felfokozott hangú bejegyzést, véleményt, hírt láthatunk, amely sajnos nem felel meg a digitális háló használatát előíró etikett (netikett) szabályainak.
Ezen normák betartása is közös érdekünk, hogy ez a virtuális világ is élhető maradjon!

Címkék: IT | Kategória: IT Értelmezés

Az IT vilaga 6.

2018. augusztus 04.

SDG10 - Reduced Inequalities:

SDG11 - Sustainable Cities and Communities:


#mindmateinspiration #AzITvilaga 6. Hogyan hozd ki magadból a maximumot? - Az IT eszközcsaládja, gyors kapcsolatfelvételi lehetősége és a tudatos kapcsolatépítés segíthet ebben.

Számos olyan eszköz áll rendelkezésre az informatikában, amely révén ráláthatunk a világban folyó történésekre (napi hírportálok olvasása, érdeklődési körnek megfelelő szakmai csoportok követése, különféle trendek figyelése, net-es tanulási lehetőségek, stb.), bekapcsolódhatunk érdekes témákba és inspiratív ötleteket gyűjthetünk saját magunk fejlesztésére vagy a saját gondolataink megosztására és mások motiválására, fejlesztésére.

Legyen az egy speciális célcsoportnak szóló nemes kezdeményezés (pl. Restart-Up program a 45+-os álláskeresés segítésére) vagy érdekes témákba és csoportokba való bekapcsolódási lehetőséget biztosító felület (mindmate.hu , Mind Mate Inspiration), esetleg saját önkifejezésnek teret adó blog oldal (blog.hu) vagy szakmai ismerősöket összekapcsoló és iránymutató vezetőket követő oldal (LinkedIn), mindegyik tartogathat olyan felületet, amely révén valamit megmutathatunk magunkból a világnak vagy amely révén adhatunk a közösségnek és kihozhatunk magunkból új megközelítéseket, gondolatokat, lehetőségeket.

Címkék: IT, SDG | Kategória: IT Értelmezés

Az IT vilaga 5.

2018. augusztus 04.

#mindmateinspiration #AzITvilaga 5. Az IT egy folyamatos tanulás. - Sokan mondják, hogy újat csak úgy tanulhat az ember, ha figyel (pl. koncentrál, hallgat, megfigyel, értelmez). Szerencsére ehhez az IT érdekes újdonságokat tartogat és számos eszközt szolgáltat a figyelem felkeltésére, fenntartására és a folyamatos monitorozás végrehajtására is. Tehát az IT egyszerre jó táptalaj a tanuláshoz a figyelem felkeltés és technológiai újdonságok révén, de eszköz is egyben a folyamatossághoz és a megújuláshoz.
Felmerül a kérdés hogy vajon elég gyorsan tudunk tanulni, fejlődni és lépést tartani az IT fejlődéssel? Milyen módon tudjuk hatékonyabban strukturálni a gondolatainkat és beépíteni az új információkat? Vajon a digitalizáció több lehetőséget ad számunkra az általános feltörekvésre vagy méginkább növeli a szakadékot az IT affinitás és a más területeken otthonosak között? - Egyik jó hír az, hogy az IT lehetőséget ad mindenki számára a saját maga által otthonosan kezelt információs terület beazonosítására, továbbfejlesztésére, üzleti vagy tudásbeli kiaknázására, hisz, ahogy korábban írtuk egy kicsit "Mindenki informatikus is egyben".

Címkék: IT | Kategória: IT Értelmezés

Az IT vilaga 4.

2018. augusztus 04.

#mindmateinspiration #AzITvilaga 4. Az IT, mint eszköz az érzékelésre és értelmezésre.

Az információs-technológia révén számos új adatból tudunk információt nyerni és ezek forrása manapság kiszélesedik, például a dolgok internete (IoT) által elért eszközökre/használati tárgyakra vagy a káosz értelmezési technológiák (CUT) adatrendszerezése révén, esetleg a mérés-adatgyűjtési és üzleti intelligencia (BI) alapú adatelemzési technológiák fejlődése által. Persze a levonható következményekhez, az adatok értelmezéséhez vagy épp üzleti döntésekhez továbbra is szükség van módszertanokra, gyakorlati átlátóképességre és emberi találékonyságra, hiszen tudnunk kell mit is akarunk elérni, megmérni és azt mennyire megbízhatóan támogatják a használt adatforrások. Könnyen tévútra vihet egy komolyabb elemzés is, ha az torzított mintavételen alapul vagy nem megfelelő módszertannal történik. A jó felhasználási irányok viszont utat engednek a hatékonyság-növelésre, átalakításra, átszervezésre, teljesítmény-növelésre, előrejelzésre, megelőzésre, gyorsabb megoldásra, azaz a fejlődés motorjai lehetnek.

Címkék: IT | Kategória: IT Értelmezés

Az IT vilaga 3.

2018. augusztus 04.

#mindmateinspiration #AzITvilaga 3. Az IT, mint művészet!

Az IT-nak sok arca van és már önmagában ez a szakterületi változatosság vagy az egyes területeken belüli komplexitás is széppé teszi egyesek számára a vele való foglalatosságot. A sokféle megjelenés sem mind a felhasználói kényelmet vagy az ügyfeleink funkcionális igényét biztosítja, hiszen lehet az ember csak úgy, egyszerűen kreatív az IT révén is vagy inkább általa is!
Hogy mit jelent ez? -
Vannak, akik abban teljesednek ki, hogy valamit szebben, jobban, kevesebb "építőkockából", hatékonyabban tudnak megoldani és számukra sok verseny adódik, hogy bemutathassák művészetük csodáit, de ők azok akik gyakran innovatív ötleteket hoznak, amelyekre transzformációs projektek vagy időnként teljes cégbirodalmak épülhetnek. Vannak, akik a tervezésben, fejlesztésben vagy az integrációban élik ki magukat és jövőbe mutató elméleteket, koncepciókat vagy megoldási struktúrákat gyártanak, látszólag össze nem illő elemeket kapcsolhatnak össze vagy kezelhetnek egységként is akár.
Megint mások az emberek elégedettségével, a dolgozók lelkiállapotával, a vezetők fejlesztésével kapcsolódnak be az IT világába. Mégpedig egy olyan világba, amely matematikára és információra épül, éppen ezért nagyrészt virtuális alapokon és koncepciókon nyugszik és minden megjelenési formája akár új technológiai előrelépést jelenthet a nagyvilág számára, új utakat eredményezhet a többi iparág fejlesztésében is.
IT-snak lenni lehet technológiai érzékenységből, szakmai foglalatosságból, hobbinak tekintve, vagy időszakos kikapcsolódásként megélni, de mindenképpen valami pluszt képes adni, amely egyszerre formálja az embert és világunkat és nagy hatással van ránk.

Címkék: IT | Kategória: IT Értelmezés

Az IT vilaga 2.

2018. augusztus 04.

#mindmateinspiration #AzITvilaga 2.

Azt is érdemes végiggondolni, hogy mennyiféle szakma kapcsolódik az INTERNET-hez. Vannak, akik adatokat visznek fel, vagy az infrastruktúra-szinteket kezelik és abban szakértők, hogy hogyan kell egy PC-t használni, üzemeltetni, operációs-rendszert telepíteni, szoftvereket fejleszteni és rendszereket-karbantartani, és olyan rendszergazdák akik e területen a kiszolgálói oldalt építik és központi alkalmazásokat és szervereket telepítenek, szoftver-verziókat követnek, rendszereket integrálnak, hálózatokat kötnek össze vagy szeparálnak el, sőt manapság már nem is kell házon belül gondolkozni ezekről, mert vannak virtuális környezetek, felhő-alapú megoldások, a különféle eszközök összekapcsolt internetéből (IoT) származó adatok, amelyek szintén kezelést igényelnek.
Persze a sor még nem ér véget, mert például vannak akik alkalmazásokra specializálódnak és vállalat-irányítási rendszereket (ERP), adattárházakat (DW), ügyfélkapcsolat-kezelési rendszereket (CRM), infrastruktúra- és szolgáltatás-menedzsment (ITSM) rendszereket hoznak létre és kezelnek, vagy az ezekhez- és a magánjellegű adatokhoz kapcsolódó biztonsági kockázatokat csökkentik és kezelik (Security/Privacy), illetve olyan tanácsadók is, akik üzleti oldalról meg tudják határozni, hogy milyen szemlélettel használjuk ezeket a rendszereket, milyen módszertanok és útmutatások mentén kell folyamatokba szervezni és a szerepkörök szerint is emészthető formába hozni az IT világát vagy magukat az adatokat.
Akár az adatok, az emberek, a folyamatok, az üzleti igények szerint is teljes képet kaphatunk az információs-technológáról (IT) és akár a saját mentalitásunknak megfelelően kapcsolódhatunk ezekbe a területekbe fejlesztőként (programozóként, funkcionalitás létrehozóként és tesztelőként), specialistaként (adott IT részhez értő tudással rendelkező egyénként), architektként (olyan mérnökként, akinek a rendszerek tervezése és összekapcsolása a feladata), tanácsadóként (folyamatok vagy alkalmazásokhoz értőként, szemléleteket biztosítóként), projektvezetőként (mindezeket a közös célok szerint szervezőként). Persze sok minden más és fontos dolog kimaradt, de remélem ez a kis ízelítő jól mutatja az IT infrastrukrúra és az Internet komplexitását és kihívásait.
Hozzád melyik típusú mentalitás és szemlélet áll közelebb?

Címkék: IT | Kategória: IT Értelmezés

Az IT vilaga 1.

2018. augusztus 04.

SDG4 - Quality Educations:


#mindmateinspiration #AzITvilaga 1. Mindannyian használjuk, akik ezt olvassák, de mi is az az Internet?!

Szerintem érdemes róla beszélni, mert sokan már eleve egy olyan korban kapcsolódtak bele, amikor természetes módon rendelkezésre áll és nem is kell azon gondolkozni, hogy hogyan érhető el ez a világhálózat.
Nos, már az 50-es évek végén vagy a 60-as évek elején jött az ötlet, hogy valamilyen csatornán jó lenne kommunikálni egymással a számítógépeknek az adatforgalom érdekében. Ehhez elkezdtek pár számítógép-központot összekapcsolni, elsősorban katonai célokra, aztán nemsokára megjelentek az első szolgáltatók, akik ezt a kapcsolódási lehetőséget már mások számára is biztosították, pl. kormányzati, iskolai és persze magán célokra is. Ahogy a WWW (a honlapok összessége) fejlődött és egyre több cég és szervezet, vagy egyén hirdette magát egyre több ember kezdte el használni, úgy valahogy, ahogy a telefonkönyvek vagy Aranyoldalak is elterjedtek egy időben, mert aki benne volt jobban elérhetővé vált.
Manapság már szinte minden cég megtalálható itt és mivel a felhasználói szám a Föld lakosságának a felén is túlmutat, így egy jó üzleti ötlet vagy új információ nagyon gyorsan tud elterjedni, sokkal gyorsabban, mint más csatornákon. Persze már vannak olyan szolgáltatók is, akiknek az az üzleti célja, hogy internet hozzáférést (akár kábeles vagy mobil vagy hotspotok és Wifi ,stb.) és akár ún. felhő alapú alkalmazásokat is biztosítsanak, különféle tudásbázisokat építsenek, kommunikációs platformokat alakítsanak ki vagy csak a felhasználói regisztrációkat gyűjtsék és aztán marketing célokra használják, híreket szolgáltassanak, stb.
Tehát mindig van egy internet szolgáltatónk, akire épp rákapcsolódunk, akár mert szerződésünk van vele és kiépítette vagy mobilon elérhetővé tette számunkra a net-et, vagy mert nyitott ránk és vendégcsalogatóként szabadon elérhetővé teszi a hálózatát (pl. hotspot az utcán vagy éttermekben, kávézókban, stb.). Ennek a szolgáltatónak lehetnek egyéb szolgáltatásai (pl. weboldal, ftp oldal, levelezés és más alkalmazások) vagy "csak" biztosíthatja az interneten elérhető többi szolgáltatást.

Te mire használod az Internetet?

Ugye hírolvasására, információ keresésekre (szöveges, térképi, zenei, videó, stb.), ismerősökkel való kommunikációra és kapcsolattartásra, internetes telefonálásra, egyéb alkalmazások elérésére (pl. irodai vagy szerkesztői megoldások), honlapod kialakítására és hirdetésére, tv nézésre, rádióhallgatásra, tanulásra, tanításra, konferencia-beszélgetésekre, művelődésre, szervezésre, játékokra és szórakozásra, kikapcsolódásra, valamely szolgáltatóhoz vagy internet felhasználóhoz kapcsolódó munkára, stb.!
Ha valamit nem írtam, jelezzétek!


Egyéb #AzITvilaga:

https://www.facebook.com/hashtag/azitvilaga?source=feed_text&__tn__=*NK-R


Címkék: IT, SDG | Kategória: IT Értelmezés