Új irányzatok

Pál Sándor Ede: WhoLING - Életérzők

2018. november 17.

Pál Sándor Ede: WhoLING - Életérzők

A szüntelen kereső, tudatosodó, változásra vágyó életemben olyan alapokat fedeztem fel, illetve részben újra felfedeztem, amely részemre és a mai civilizációban valamennyi ember javára válik. Mindezt nagyon rövid összegzéssel leírva a változásra való alkalmasság feltételeivel kezdeném, amely szerint, az, aki el akarja érni fejlődésében a végső célt egy valós világban, annak radikális gondolkodás, és cselekvésmódváltást kell elérnie saját magában, ahol a spiritualitásnak és a cselekvőkészségnek az emberi megnyilvánulásban kéz a kézben kell járnia.

Minden ember életében azzal a képességgel nyilvánul meg, hogy, ha akar, megvilágosodhat, visszakerülhet az univerzumi, isteni egységbe, boldog lehet, sőt ez az életek láncolatán át, folyamatos tapasztalásokkal, fokozatosan be is következik.  E tapasztalásoknak meg nem kerülhető lépései vannak, amelyet az igaz önismeret kialakításában jelölnék, meg mint alapot. Amelyhez aztán jönnek az egyéb fontos tényezők: Szellemi, testi, lelki egészséggel fejlődéssel, tudatosodással kapcsolatos célok: igaz hit, rendszeres ima, meditáció gyakorlata, amelynek során az emberi elme eldobásával, az isteni, univerzális elme töltődik be fokozatosan. A testi erőnlét megszerzéséért: napi 30-35 perces intenzív torna, vagy ennek megfelelő egyéb tevékenység pl. futás, testedző termek használata.  Fontos a tilos szabályok megtartása: dohányzás, rendszeresen alkoholfogyasztás, tudatmódosító szerek használata, rendszeres gyógyszer szedés tekintetében.

Az Érzés, Cél, Felelősségvállalás, Szeretet, Kommunikáció, Hit, Végtelen modell tudatosítása, elkötelezettsége mindennapi életvitelünkben. Alkotó tevékenységek, gazdag családi, rokoni, közösségi, társadalmi kapcsolatok kialakítása, megtartása a napi életben, ahol a jókedv és nevetés nagyon gyakori. Pénzeszközök növelésében lehetőleg passzív jövedelemre is szert kell tenni fejlődésünkre fordítható függetlenségi törekvések érdekében.

Fenti célokban és feladatokban történő előrelépés foglalkoztat legjobban, napi életemben, szűkebb és tágabb kapcsolat rendszeremben.

Címkék: Mentorok | Kategória: Új irányzatok

SDG orientált szervezetek

2018. szeptember 15.

SDG17 - Partnerships for the goals:

 

Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH):

http://bcsdh.hu/kezdooldal/

 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT):

http://www.nfft.hu/

 

Arts Council for Sustainable Development in Hungary (ACSDH)

INTERART Fundation

 

Mind Mate Inspiration:

www.mindmate.hu

Címkék: SDG | Kategória: Új irányzatok

SDG 2019‭ ‬European Sustainability Award‭ “‬Empowering people and ensuring‭ ‬inclusiveness and equality‭”

2018. szeptember 13.

A ‬2019-es európai Fenntartható Fejlődés (SDG) pályázat témája: “‬Empowering people and ensuring‭ ‬inclusiveness and equality‭”

Közös WhoLING and MMI pályázati anyag: WhoLING_MMI_SDG_Contest_relations:

http://www.mindmate.hu/uploads/oth/development/WhoLING_MMI_SDG_Contest_relations.pdf

Az MMI és WhoLING bevezetőjét lásd angol oldalunkon:

http://www.mindmate.hu/en/publication/sdg_2019%E2%80%AD_%E2%80%ACeuropean_sustainability_award%E2%80%AD_%E2%80%9C%E2%80%ACempowering_people_and_ensuring%E2%80%AD_%E2%80%ACinclusiveness_and_equality%E2%80%AD%E2%80%9D/

Rövid összefoglalónk:

Az MMI és a WhoLING közössége a non-profit szervet kategóriában pályázott az idei évben meghírdetett és preferáltan támogatott témában, amely az egyéni lehetőségek szélesítését, a szorosabb bekapcsolódását/bevonását és az egyenlőség biztosítását célozza.

Mint az SDG iránt is elkötelezett polgárok, külön-külön is motiváltak vagyunk és közhasznú mentorálási, coaching és információ megosztási tevékenységet végzünk, miközben a közösségépítő értékeket, beleértve az SDG célokat is támogatjuk mind a magánéletünkben, mind ezen csoportban történő szerepvállalásainkon keresztül.

Felvállaljuk, hogy a jó célok nagyköveteként kedvezményes vagy ingyenes tanácsadást végzünk, egyének vagy közösségek számára is motivációt és orientációt biztosítunk a közösség fejlődése érdekében, többféle ügyfélszektort képviselünk, akár művészeti, gazdasági, informatikai, tudományos, oktatási, hagyományőrzési és magánéleti vagy más oldalakról közelítve adunk támogatást hozzá.

Tagjaink érett, már többször bizonyított és nemzetközi tapasztalatokkal bírnak. Specifikus módszertanokkal járulunk hozzá az életérzés javításához vagy a tudásalapú és közösségi gondolkodáshoz. Ismertségünket és kapcsolatrendszerünket is latba vetjük az új tagok és témák felépítése, megtámogatása érdekében.

Az SDG által kiűzött célok területén részben már 1992-től kezdődően, de koncentráltan 2014-től kezdve vagyunk aktív követők és szereplők, illetve rendelkezünk kapcsolatokkal a társszervezetek irányába.

Hiszünk egy World 2.0-ban, amely révén az emberek segítik egymást, közös érdeknek tartják egymás testi, lelki és szellemi építését, amely révén alapértékeink beépülnek a mindennapjainkba, közösségeink részévé válnak.

WhoLING közösségünk biztosítja a közös motivációt, érdekeket, attitűdöt és azonosulást az alapértékeinkkel, hagyományainkkal mind a hazai és nemzetközi viszonylatban, de széles szektoriális lefedettségünkkel többféle társadalmi réteget is megmozgatunk és elsősorban a jövőt biztosító fiatalokat célozzuk bevonni, a pozitív életérzés átvitelével és az SDG iránti elkötelezettségük elérésével.

Azért pályáztunk, mert céljaink sokban összeegyeztethetők az SDG célkitűzésekkel és közös érdekünk ezen irányok fejlesztése, az életvitelünkbe építése. Az SDG témák máris rendszeres tárgyát képezik Meetup jellegű találkozóinknak. Társadalmi felelősséget érzünk a fiatalok megtartásában és továbbfejlesztésében, egymás építésében, támogatásában.

Elindítottuk a publikus mindmate.hu portált és csoportokat a tartalommegosztás és a szabad információ áramlás platform jellegű támogatása érdekében. Összerendeltük mentoring/coaching anyagainkat az SDG célkitűzésekkel is és folyamatosan bővítjük mind a tagságunkat, mind a tudásmegosztás, életérzés bevonzás oldalainkat is.

Összekötjük a munka és a magánélet hasznosságát, az SDG célokat és a kapcsolódó teóriákat a gyakorlati alkalmazási lehetőségekkel, az ötleteinket a megvalósítási képeségekkel, valamint hálózatunkkal együtt építjük az érdeklődőket, miközben közösségekbe vonjuk őket és segítjük a közösségi gondolkodásukat, vele a pozitív visszacsatolást, a magyar életérzést.

Vállaljuk, hogy rendszeres nyílt találkozókat tartunk és a különböző érdeklődési körök területén is megmutatjuk a lehetőségeket, igényekre reagálva segítjük az érdeklődőket, publikálunk, inspirálunk, mentorálunk, coacholunk, tartalmat építünk és digitális tanulási lehetőséget biztosítunk, fiatalokat motiválunk, kultúrát fejlesztünk, cégeket támogatunk a kultúrcég és cégkultúra építésével.

Programjaink egyének és cégek számára egyaránt elérhetők az egyeztetéseknek és igényeknek megfelelően.

 

Címkék: SDG | Kategória: Új irányzatok

Tudásfa

2018. augusztus 04.

#mindmateinspiration Érdekes, hogy a köztudatban almafának gondoljuk a tudás fáját és emiatt az alma lett a tudás gyümölcse. Hiszen valójában ez csak később került a bibliafordítók eszközcsaládjába, eredetileg nem volt beazonosítható a történetben, sőt szerintem így kicsit más jelentése is lett. Én sokkal inkább affelé hajlok, hogy eredetileg maga a fa (méghozzá a lombkoronával rendelkező, azaz érett fa) jelképezte a már tudással felvértezett embert és nem a fa gyümölcse.

A nyelvünkben elrejtve erre több jó példa is van, mondjuk nótafa, satrafa, tréfa szavunk is a tudással kapcsolatosan eredhet. De nem lehet véletlen a fafejű, faragatlan, fapofa, ágról szakadt, zöld ágra vergődik sem, mint egyfajta továbbgondolások. Emellett a világfa, vagy másnéven az életfa egy olyan összetett szimbólumunk, ami régről fennmaradt és amelybe nagyon sok minden bele van kódolva az ősi tudásból, elképzelésekből.

A család, az égitestek, a hitbéli elemek, a révüléssel elérhető 7 szintje a megismerésnek, a 9 ága, az ösztön én/felettes én szintek, férfi-nő, múlt/jelen/jövő kapcsolatoknak egyaránt táptalajt nyújt.

Kategória: Új irányzatok

Az MMI 8 alapgondolata

2018. augusztus 04.

SDG1 - No Poverty:

SDG11 - Sustainable Cities and Communities:

SDG15 - Life on Land:


#mindmateinspiration Az MMI 8 alapgondolata:

1. Mindenki akárki, valaki és bárki. Mindenki egyedi és egyenrangú másokkal, mindenkinek van olyan speciális gondolata, tudása, értéke, amelyből másoknak is adhat és amellyel másokat is motiválhat, csak meg kell találni ezeket a területeket, képességeket, értékeket.

2. Mindenkinek szüksége van további inspirációra és motivációkra, amely a fokozatos testi vagy lelki fejlődését, örökös tenni akarását és tanulni vágyását biztosítja.

3. Mindenki csoportokba tartozik, akár több különböző szempont szerint is, ezért mindig van olyan tulajdonsága, amiben azonosulni tud és egyben olyan is, amiben összemérheti magát másokkal.

4. Mindenkinek a saját, illetve a társadalmi csoportjának érdekeit kell egyszerre szem előtt tartania. Az alkalmazkodás, önkifejezés, véleménykifejtés nem történhet mások rovására, csakis önmaga és mások építését célozva.

5. Mindenki felelősséggel tartozik a saját gondolataiért és tetteiért, valamint azért is, amit ezekből mások levonhatnak tanulságként, követendő példaként.

6. Mindenkinek maximális szabadsága van abban, hogy milyen ismereteket, milyen mélységben és milyen sebességgel fogad be magába, valamint hogyan értelmezi az őt érő ingereket és a világról alkotott vagy kapott információt.

7. Mindenkinek feladata a közösségi érdekek, eszközök és értékek védelme, valamint a hagyományok tisztelete és a fokozatos tanulás, az ismeretek állandó beépítése, aktualizálása, tovább adása.

8. Mindenkinek feladata a közösség támogatása, saját lehetőségei szerinti javítása, fokozatos tovább fejlesztése és állandó építése.

Címkék: Értékek, SDG | Kategória: Új irányzatok

KAT - Káosz Átalakító Technológia

2018. augusztus 04.

#mindmateinspiration Az Információs Technológia (IT), ahogy a neve is mutatja már konkrét adatokon alapul, azaz például valamilyen információs egységek (mondjuk alapesetben bitek) rendezett (hiszen ettől válik információvá) kezelésére vonatkozik. Egy IT megoldás, mint technológia pedig azon kezelési módokat, gépi automatizmusokat és módszertanokat összesíti, amelyek az információt kezelik egy koncepcionálisan elfogadott rendszerben. Arra gondoltam, hogy már szükségünk van olyan technológiára is, amely nem csak az "információ" kezelését végzi, hanem annak megalkotását is! - Például a "Big Data"-ban már beleérthetünk olyan adathalmazokat is, amelyek információs értékéről egy adott fázisban még fogalmunk sincs, csak később nyer értelmet, mert még nem rendezettek vagy időszerűek és előbb meg kell találnunk a számunkra hasznos "információ"-t a halmazban. Ehhez szerintem egy új fogalmat kell bevezetni. - Legyen: Chaos Understanding Technology (CUT). Ez a terület érzékelőkkel, mérőkkel és logikai értelmező eszközökkel, valamint a feldolgozás eredményességre utaló valószínüségekkel foglalkozik, amelyek eredménye az információ és a hozzárendelt valószínüség (hasonlóan a kvantum világhoz).

Kategória: Új irányzatok

Egy a valóság és ezer a ruhája

2018. augusztus 04.

#mindmateinspiration Gyermekkoromban volt egy könyvem, az volt a címe, hogy "Egy a valóság s ezer a ruhája". Egyfajta fizikai ízelítő vagy kisokos lehetett, amely a világunk jelenségeit megmagyarázta általános iskolás szinten. - Mégis éppen ellenkező hatást ért el bennem, hiszen egy időben egyre csak azon gondolkodtam, hogy talán az ellenkezője igaz, épphogy 1000 a valóság és csak 1 a ruhája. Mondjuk ahány ember, annyi párhuzamos világ létezik és mi a közel azonos hullámhosszon észlelt visszhangot fogadjuk el látványnak.

Ha belegondolunk, akkor minden ember egyéni gondolata alkotja a világot. Senki nem az abszolút létező világot látja, hanem csak látunk valamit, amit az agyunk képpé alakít. Egy érzékelt információ-halmazt összerak az agy magának, ebből következően mindenki egy picit másképp értelmezheti a dolgokat. Ez könnyen igazolható azzal, hogy folytonosnak látjuk a képet, pedig a szemünknek is van egyfajta felbontási kapacitása. Így tehát nincs is két egyformán érzékelt szín, nincs két egyforma hang, amit hallunk, mint ahogy nincs két egyforma részletezettség sem. Az apró eltérések pedig elegek ahhoz, hogy mindig legyen olyan részlet, amely még kifejtésre vagy megoldásra vár, vagy épp egy tudományos elmélet alapja lehet, amely igazolja valakinek az elképzelését, hogy onnantól már aszerint fogadjuk el a dolgokat, addig amíg valaki egy új és számunkra is elfogadott elméletet nem alkot. Ezért fedeznek fel újabb és újabb részecskéket a kvantum világban, ezért értünk egyre nagyobb és nagyobb egységeket az Univerzumban. Valahogy úgy, ahogy a pillangó-hatásban is egy apró változás, akár minőségi ugrást jelenthet a végeredményekben.

Ebben mi a jó? - Az, hogy megtanulhatunk látni. Megtanulhatjuk úgy értelmezni a dolgokat, hogy egy kicsit a mi szájízünk szerint alakítsuk a világot, hogy magunk számára otthonosnak lássuk.
Miért ne lehetne egy újonnan felfedezett apró kis részlet a saját felfogásunk szerint? Miért ne lehetne ez igaz a nagyobb részletekre is? Miért ne alakíthatnánk a gondolatainkkal mi is a világot?

Kategória: Új irányzatok